“อนุรักษ์กำลังรบ ให้บริการตรวจร่างกายกำลังพล”

วันที่ 24 ม.ค. 66 งานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ร่วมกับชุดแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ดำเนินการเข้าตรวจร่างกายประจำปีแก่กำลังพล 2 นาย ที่กำลังรักษาตัวอยู่ และไม่สามารถมารับการตรวจร่างกายด้วยตัวเองได้ พร้อมทั้งให้กำลังใจ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ณ บ้านพักกรมทหารม้าที่ 2 และบ้านพักนอกพื้นที่หน่วยของกำลังพลสังกัด มทบ.35