“ปกป้องประชา ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน”

       เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และจิตอาสาพระราชทาน ให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก โดยให้บริการตรวจโรคเบื้องต้น ฝังเข็ม และกายภาพบำบัด แก่ประชาชนที่มารอรับการรักษาจำนวน 200 กว่าราย ณ ช่องมหาราชตลาดการค้าชายแดน ไทย-ลาว ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์