แนะนำโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

https://www.youtube.com/watch?v=G3BQyi8cBXI

 

 

 

ตราสัญลักษณ์

       cropped-BB-220x220.png ชื่อ                  :   โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Fort Pichaidaphak Hospital
คำย่อ              :   รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
วันสถาปนา     :   ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๒๕
สีประจำหน่วย :   เขียว-ม่วง   Untitled-1