“พิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล”

วันที่ 18 มกราคม 2566 มณฑลทหารบกที่ 35 จัดพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ โดย พลตรี สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 เป็นประธานใน

พิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่ เนื่องในวันกองทัพไทยและวันกองทัพบก ประจำปี 2566 โดยพันเอกสุรวุฒิ เอื้อคณิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำกำลังพล ข้าราช พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล อีกทั้งจัดชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุ (M-Mert)

ชุดปฏิบัติการทางน้ำ (Water rescue) ร่วมให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหาร และน้องๆนักเรียน ได้ชมในวันกองทัพไทย