“ดูแลอย่างใกล้ชิด กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ”

วันที่ 17 มกราคม 2566 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำพลเสนารักษ์ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ให้กับน้องลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อดูแลความปลอดภัย ตลอดจนสร้างความมั่นใจ ให้แก่น้องๆ ที่เข้าค่ายลูกเสือ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์