“ครบรอบ 41 ปี พัฒนาต่อเนื่อง เพื่อประชาชน และประเทศชาติต่อไป”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 พันเอก สุรวุฒิ เอื้อคณิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป และกระทำพิธีถวายเครื่องบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ครบรอบ 41 ปี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล

โดยมี พันเอก วิทยา แก้วพรม รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกำลังพล โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานกำลังพล จำนวน 20 ทุน และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่น