“จุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2566”

     เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 66 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาล ประจำจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่ 2566 ทั้งนี้ พ.อ.สุรวุฒิ เอื้อคณิต ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ได้นำอาหาร เครื่องดื่ม มามอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญใจให้กับกำลังพลในการดูแล และปกป้องประชาชน ณ บริเวณหน้าค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จ.อุตรดิตถ์