“รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก รับโล่รางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ปี 2566″

วันที่ 6 มกราคม 2566 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 เข้ารับรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่นประจำปี 2565 ประเภท โรงพยาบาลขนาด 90 เตียง จากพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในวันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก ปีที่ 123 ด้วยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มีผลการปฎิบัติงาน และมีผลงานดีเด่น เป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยสายแพทย์ ณ กรมแพทย์ทหารบก กรุงเทพมหานคร