“ปกป้องประชา คัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง คัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง”

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลลับแล ดำเนินการออกปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก (Active Case finding) ด้วยรถชีวนิรภัยกองทัพบกให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง คลัสเตอร์งานสักการะวัดพระแท่นศิลาอาสน์ กว่า 500 ราย พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 มากถึง 52 ราย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ในการให้โรงพยาบาลกองทัพบกจัดหารถชีวนิรภัย กองทัพบก ในการสนับสนุนรัฐบาลในการควบคุมโรคระบาดโควิด 19 และระดมสรรพกำลังในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยใช้รถชีวนิรภัยกองทัพบก ซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เชิงรุกในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (nasopharyngeal swab) เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) หากพบเชื้อ จะมีการดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19

เพื่อเป็นการป้องกันการลุกลาม และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยหากพบผู้ติดเชื้อก็สามารถดำเนินการเข้ารับการรักษาตามระบบได้อย่างทันท่วงที โดยมียอดการตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยรถชีวนิรภัยกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ไปแล้วกว่า 8,654 ราย

ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ