“ครบรอบ 40 ปี พัฒนาต่อเนื่อง เพื่อประชาชน และประเทศชาติต่อไป”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และจัดพิธีถวายเครื่องบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ครบรอบ 40 ปี ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

และในเวลา 10.30 น. มีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานกำลังพล จำนวน 102 ทุน โดยแยกเป็นระดับ 4 ระดับ ตั้งแต่ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับกำลังพลต่อไป อีกด้วย