ช่อง5 ข่าวเด่น เวลา 05.30 น. ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ช่อง5 ข่าวเด่น เวลา 05.30 น.
ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
 
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ยังคงให้บริการคัดกรองโควิด 19 ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมียอดการตรวจคัดกรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ด้วยการตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 8,364 ราย และการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) 1,631 ราย พบผู้ติดเชื้อกว่า 495 ราย