“รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 ได้รับรางวัลหน่วยพัฒนาการดีเด่น ปี 2565”

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ได้รับรางวัลประเภท “หน่วยพัฒนาการดีเด่น” โครงการหน่วยสายแพทย์ดีเด่นประจำปี 2565 จากกรมแพทย์ทหารบก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ด้วยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มีผลการปฎิบัติงาน และมีผลงานดีเด่น เป็นโรงพยาบาลทหารบกต้นแบบที่มีความเป็นเลิศทางการแพทย์ในที่ตั้ง และเป็นโรงพยาบาลทหารบกที่มีความเลิศทางการแพทย์ในสนาม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยสายแพทย์