แนวทางการรายงานความเสี่ยงประจำโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

แนวทางการรายงานความเสี่ยงประจำโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก โดยรายงานได้สองรูปแบบคือ
1. รายงานผ่านโปรแกรม HRMS on Clound โดยสามารถล็อกอินผ่านรหัสส่วนตัวหรือรหัสกลางหน่วยงาน
ผ่านทางลิ้งค์
https://hrms211.thai-nrls.org/HRMS11509/Account/Login


2. รายงานผ่านลิ้งค์ Google form (ในกรณีคิดหัวข้อรายงานไม่ออก/ไม่ทราบหัวข้อรายงาน)
ผ่านทางลิ้งค์
https://forms.gle/Sxv32kzRCmfFGh2G6
โดยทางทีม RM จะดำเนินการลงข้อมูลในโปรแกรม HRMRS ให้ย้อนหลังอีกครั้ง