” ชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพให้กับพระสงฆ์และคณะศรัทธา วัดป่ากล้วย “

             เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 มณฑลทหารบกที่ 35 โดย พลตรี สุชาติ พุ่มสุวรรณ
ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 35 ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่
ให้บริการตรวจสุขภาพ ทำหัตถการฝังเข็ม , กายภาพบำบัด และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพให้กับพระสงฆ์ และคณะศรัทธา ประจำเดือน มี.ค. ณ วัดป่ากล้วย ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
-พระสงฆ์ 8 รูป
-แม่ชี 28 คน
           เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์