” ชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพให้กับพระสงฆ์และคณะศรัทธา วัดแสนขัน “

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 พลตรี สุชาติ พุ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพให้กับพระสงฆ์ และคณะศรัทธาวัด จำนวน รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ประจำเดือน มี.ค.
ณ วัดแสนขัน ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์