วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับมทฑลทหารบกที่ 35 จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ณ มณฑลทหารบกที่ 35 โดยมี พลตรี สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 35 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมจับฉลากของขวัญมอบให้บุตรของกำลังพล ในโอกาสนี้

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้จัดชุดพยาบาลสนับสนุนกิจกรรม และจัดซุ้มอาชาบำบัด บ้านบอล และไอศครีม

ให้สำหรับน้องๆ ได้ร่วมสนุกภายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566