We’re Soldiers เวลา 19.45 น. ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565

We’re Soldiers เวลา 19.45 น.
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565
 
ชุดแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระตุ้นเข็มที่ 3 และบริการตรวจโรคเบื้องต้น ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดนรักษาอธิปไตยของชาติ ณ กองกำลังผาเมือง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่