“ปกป้องประชา สนับสนุนในการรับสิ่งส่งตรวจจากหน่วยส่งตรวจต่างๆ เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อ SARS-CoV-2 ในสถานการณ์ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดประสบปัญหาน้ำยาที่ใช้ในการตรวจ COVID-19 ไม่เพียงพอ และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก”

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ดำเนินการสนับสนุนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการรับสิ่งส่งตรวจ (Specimen) เพื่อดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวีธี Real-time RT-PCR แบบ 3 ยีน ที่อาคารไบโอโมเลกุลาร์ แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยส่งตรวจต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และโรงพยาบาลในจังหวัดกำลังประสบปัญหาน้ำยาที่ใช้ในการตรวจ COVID-19 ไม่เพียงพอ และขาดแคลนในขณะนี้

ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกในการให้โรงพยาบาลกองทัพบกสนับสนุนรัฐบาลในการควบคุมโรคระบาดโควิด 19 และระดมสรรพกำลังในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งเนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดอุตรดิตถ์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนโรงพยาบาลในจังหวัดกำลังประสบปัญหาน้ำยาที่ใช้ในการตรวจ COVID-19 ไม่เพียงพอ และขาดแคลนในขณะนี้ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จึงมีการสนับสนุนในการรับสิ่งส่งตรวจ (Specimen) เพื่อดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวีธี Real-time RT-PCR แบบ 3 ยีน เพื่อความรวดเร็วในการยืนยันผลการติดเชื้อของผู้ป่วย อีกทั้งลดระยะเวลาในการรอคอยผลการตรวจได้อีกด้วย

โดยโรงพยาบาลชุมชน และหน่วยส่งตรวจต่างๆ จะมีการลงทะเบียนส่งสิ่งส่งตรวจผ่านระบบ Co-lab เชื่อมกับระบบ FPCDH COVID-19system ของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เมื่อดำเนินการตรวจทางห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว นักเทคนิคการแพทย์จะรายงานผลการตรวจผ่านทางระบบ FPCDH COVID-19system ซึ่งโรงพยาบาลชุมชน และหน่วยส่งตรวจต่างๆ สามารถตรวจสอบผลการตรวจผ่านระบบได้ทันที รวมถึงกรณีผลพบเชื้อ จะแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังกลุ่มงานควบคุมโรค ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว

ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ