“ปกป้องประชา ศูนย์คัดกรอง ARI Clinic ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง”

ศูนย์คัดกรอง ARI Clinic โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ยังคงให้บริการคัดกรองโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) และวิธี Real-time RT-PCR เพื่อรองรับในการคัดกรอง COVID-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง และประชาชนที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการยับยั้ง และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมียอดการตรวจคัดกรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ด้วยการตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 12,892 ราย และการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) 4,639 ราย พบผู้ติดเชื้อกว่า 2,115 ราย ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 มีความรุนแรง ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังทวีความรุนแรง โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ยังให้บริการตรวจหาสารพันธุ์กรรมเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) และวีธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ประชาชนที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะดูแลประชาชน ยับยั้งเชื้อไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จะไม่หยุดยั้ง ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะต่อสู้กับมหันตภัยวิกฤตโควิด 19 เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน

ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ