“ปกป้องประชา ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนที่ไม่สามารถไปรับวัคซีนตามจุดบริการได้”

 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 เชิงรุก ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และไม่สามารถเดินทางไปรับวัคซีนโควิด-19 ตามหน่วยบริการวัคซีนต่างๆภายในจังหวัดได้ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ได้ปฏิบัติ 5 ขั้นตอนในการรับวัคซีนโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค ณ ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ติดตามอาการของผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างใกล้ชิด จนวันนี้ได้มีดำเดินการฉีดวัคซีนป้องกันกันโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียงครบ 2 เข็มแล้ว เนื่องจากผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุ ที่อยู่แต่ในบ้าน ไม่ได้ออกไปไหน ติดเชื้อโควิดมากขึ้น ติดโดยไม่รู้ว่าติดตอนไหน ส่วนใหญ่ก็ติดจากคนในครอบครัวที่เดินทางออกมาทำงาน และไปที่สาธารณะต่างๆ บ้านไม่ใช่ที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 เสมอไปอย่างที่ทุกคนเข้าใจ การที่ผู้ป่วยติดเตียงได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อได้ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตลอดจนป้องกันการเสียชีวิต และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในชุมชนอีกด้วย
 
 
ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ