“ตรวจเยี่ยมครอบครัวทหารกองประจำการ”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 หมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมด้วยชุดแพทย์เคลื่อนที่ นักกายภาพบำบัด และฝังเข็ม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวทหารกองประจำการ ซึ่งบิดาเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แนะนำการทำกายภาพบำบัด และฝังเข็ม ตลอดจนมอบข้าวสาร น้ำมันพืช และยาสามัญประจำบ้าน ให้กับครอบครัวทหารกองประจำการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ บ้านเลขที่ 380/3 หมู่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์