“รับวัคซีนโควิด-19 เพื่อป้องกันด่านหน้าที่ดูแลประชาชน”

 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ได้ดำเนินการฉีดวัดซีนโควิด-19 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กระทรวงสาธารณสุข ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ(ARI Clinic : Acute Respiratory Infection) และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนพื้นที่กักกันโรคของรัฐบาล (State Quarantine) ณ โรงแรมจอมเทียน ปาส์ม โฮเทล จังหวัดชุลบุรี ทั้งนี้ได้ปฏิบัติ 8 ขั้นตอนการรับวัคซีนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ที่เป็นด่านหน้าปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อไวรัส COVID-19 ปลอดภัยอย่างสูงสุด พร้อมที่จะป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าว และพร้อมที่จะดูแล เป็นด่านหน้าให้กับประชน และเพื่อประชาชน เพื่อประเทศชาติต่อไป เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน