รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก เป็นตัวแทนของทีม M-MERT ทภ.3 เข้ารับการทดสอบที่ รร.บริหารจัดการภัยอาฟเฟอร์ (AFAR) อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี

สืบเนื่องจาก ทบ. มีแนวความคิด จัดชุดแพทย์ทหารตอบโต้ภัยพิบัติฉุกเฉิน( M-MERT) เพื่อปฏิบัติการตอบโต้ ภัยพิบัติฉุกเฉินทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ โดยให้กรมแพทย์ทหารบกดำเนินการตรวจสอบความพร้อม และขีดความสามารถของชุด M-MERT ของแต่ละกองทัพภาค

โดย ในปี 2562 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก เป็นตัวแทนของทีม M-MERT ทภ.3
เข้ารับการทดสอบที่ รร.บริหารจัดการภัยอาฟเฟอร์ (AFAR) อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี

ผลการทดสอบ ชุด แพทย์ทหารตอบโต้ภัยพิบัติฉุกเฉิน M-MERT รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
สอบผ่านการทดสอบ เป็น โรงพยาบาลทหาร โรงพยาบาลแรกในกองทัพภาคที่ 3

รอ กรมแพทย์ทหารบก ประกาศ และ ขึ้นบัญชี ชุด M-MERT เพื่อตอบโต้ ภัยพิบัติฉุกเฉิน ทบ. เพื่อประโยชน์กับประชาชนต่อไปครับ