“อนุรักษ์กำลังรบ บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับกำลังพลในสถานการณ์การระบาดของโควิด 19”

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระตุ้นเข็มที่ 3 ให้กับกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 35 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดอุตรดิตถ์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ ค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์

เนื่องจากมีการพบการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” ในประเทศเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ลดการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ปฏิบัติ 5 ขั้นตอนในการรับวัคซีนโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค โดยทางโรงพยาบาลจะมีการติดตามสังเกตุอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติในการฉีดวัคซีน ก็สามารถรายงานการอาการ และเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที