ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน ( ชาย/หญิง ) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มณฑลทหารบกที่ ๓๕ มีความประสงค์ขอรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน ( ชาย/หญิง ) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จำนวน ๖ อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     ๑.๑ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
     ๑.๒ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
     ๑.๓ ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม
     ๑.๔ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
     ๑.๕ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน ( ชาย/หญิง ) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ