“ปกป้องประชา ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย และรวดเร็วอย่างดีที่สุด”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มารักษายังโรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ ยอดผู้ป่วยล่าสุด 42 ราย มีผู้ป่วยที่ปอดอักเสบมากกว่า 24 ราย และรักษาจนหายดีแล้ว 8 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 79 ราย ณ หมวดพลเสนารักษ์โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
โรงพยาบาลสนามดำเนินการเปิดใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สำหรับรองรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมกับสนับสนุนโครงการ “คนอุตรดิตถ์ไม่ทิ้งกัน ”รับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) กลับมารักษาตัวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับผู้ป่วยที่ทำงานที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ไม่มีสถานที่รักษาพยาบาล และมีความต้องการกลับมารักษาตัวในจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดทีมแพทย์ และพยาบาล สนับสนุนสาธารณสุขจังหวัดอย่างเต็มที่ เข้ามาดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย และรวดเร็วอย่างดีที่สุด ไม่พบอาการแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดอักเสบรุนแรง สถาวะร่างกายขาดออกชิเจน เป็นต้น ผู้ป่วยใหม่สามารถเข้ารับการรักษาได้เร็วยิ่งขึ้น และสามารถทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องตกค้างรอการรักษาเป็นเวลานานๆ โดยปฏิบัติภายใต้มาตรการรักษา และป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่จะเป็นโรงพยาบาลทหารบกที่พร้อมรองรับ และดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อไป โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักขอเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับมหันตภัยวิกฤตโควิด 19 ที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น จนกว่าโควิด 19 ในประเทศจะเป็นศูนย์ เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน
 
 
 
ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ