“ดูแลพี่น้องประชาชน ตรวจคัดกรองเชิงรุก ผู้ประกอบการเดลิเวอรี่ ยกระดับความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19”

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดตั้งศูนย์บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID -19 เชิงรุก ให้กับกลุ่มประชาชนที่ประกอบอาชีพบริการรับ-ส่งอาหาร อาทิเช่น พนักงานขับรถส่งอาหาร Grab Food, Food panda, Utd Delivery, 7-11 Delivery พนักงานส่งของ และผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายในจังหวัดทุกราย ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
โดยมีการคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหลัง แบบเชิงรุกการค้นหา Active Case Finding เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อการป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ ป้องกันลุกลาม และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยผู้ให้บริการรับ-ส่งอาหาร ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร และประชาชนทั่วไป เนื่องจากช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีประชาชนใช้บริการรับ-ส่งอาหารเดลิเวอรี่เป็นจำนวนมาก หากพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพียงเล็กน้อยก็จะสามารถแพร่กระจายทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นได้ เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อได้ในระยะแรก ก็จะสามารถจัดการแยกผู้ติดเชื้อเพื่อรักษา และสามารถยกระดับการป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ทันท่วงที ตามนโยบายของกองทัพบก
ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ