เมื่อวันที่ 28 – 29 ม.ค. 62 ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค3 ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับภาค เข้าเยี่ยมชมโครงการอาชาบำบัด นิทรรศการชุดแพทย์ส่งกลับทางอากาศยานถ้ำขุนหลวงขุนน้ำนางนอน และดูงานหน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดย พ.อ.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35

เมื่อวันที่ 28 &#821

Read more