แผนกเภสัชกรรม

previous arrow
next arrow
Slider

       โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มีเภสัชกรผู้ชำนาญ และพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการใช้ยาที่เหมาะสมตามสภาพร่างกายและความต้องการของผู้ป่วยประจำการตลอด 24 ชั่วโมง  พร้อมระบบสารสนเทศ ระบบการตรวจสอบการจ่ายยาและการจัดซื้อยาในทุกขั้นตอน  ผู้ป่วยจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับยาคุณภาพที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว