ระบบภายใน

ระบบภายในรพ.

ระบบรายงานตัวชี้วัด รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก​
ระบบประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก/ฉุกเฉิน และผู้ป่วยในรพ.ค่ายพิชัยดาบหัก​
โปรแกรมวิเคราะห์ผลตรวจร่างกาย รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก​
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก​
FPCDH COVID-19 SYSTEM
โปรแกรมงานพยาบาล รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก(ต้องใช้เครือข่ายภายใน)​
ตรวจสอบผลตรวจร่างกายประจำปี รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก​