ระบบภายใน

ระบบภายในรพ.

ระบบที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตภายนอกได้

ระบบบันทึกแบบรายงานตัวชี้วัด รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก​
FPCDH COVID-19 SYSTEM
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก​
ระบบข้อมูลการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ภายในหน่วย
โปรแกรมสร้าง QRCODE โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ระบบเบิก สป. โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ระบบจองห้องประชุม รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
ระบบลงเอกสารห้องประชุม รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล
ระบบประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก/ฉุกเฉิน และผู้ป่วยในรพ.ค่ายพิชัยดาบหัก​
ระะขอเลขทะเบียนหนังสือราชการ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
ระบบแจ้งส่งซ่อมเครื่องมือ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
ระบบจัดการผู้ป่วยโรคเบาหวาน รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
ตรวจสอบผลตรวจร่างกายประจำปี รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก​
โปรแกรมวิเคราะห์ผลตรวจร่างกาย รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก​

ระบบที่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตภายใน

โปรแกรมงานพยาบาล รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก(ต้องใช้เครือข่ายภายใน)​