ตรวจโรค-ก่อนตรวจเลือก

  Line Official Account รพ.กองทัพบกที่ให้บริการตรวจ

ภาคเหนือ
1. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช : line.me/R/ti/p/%40830xclct
2. รพ.ค่ายจิรประวัติ : line.me/R/ti/p/@861lczoc
3. รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี : page.line.me/894ylnyx?openQrModal=true
4. รพ.ค่ายกาวิละ : line.me/R/ti/p/@799dwrlf
5. รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : line.me/R/ti/p/@327mjtxn
6. รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง : page.line.me/?accountId=093ybabf
ภาคกลาง
1. รพ.พระมงกุฎเกล้า : line.me/R/ti/p/@775uxdiq
2. รพ.อานันทมหิดล : ine.me/R/ti/p/@038hyktk
3. รพ.ค่ายธนะรัชต์ : line.me/R/ti/p/@354iikfc
4. รพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า : line.me/R/ti/p/@960lomdj
5. รพ.ค่ายจักรพงษ์ : line.me/R/ti/p/@349lbepn
6. รพ.ค่ายสุรสีห์ : line.me/R/ti/p/@195ssohm
7. รพ.ค่ายอดิศร : line.me/R/ti/p/@bxt4620f
8. รพ.ค่ายนวมินทราชินี : line.me/R/ti/p/@nawaminhospital?from=page
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. รพ.ค่ายสุรนารี : line.me/R/ti/p/@xgo4222r
2. รพ.ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ : line.me/R/ti/p/@448sogpk
3. รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม : line.me/R/ti/p/@190jputu
4. รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน : page.line.me/?accountId=zzv8890d
5. รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา : line.me/R/ti/p/@623dqxqb
ภาคใต้
1. รพ.ค่ายวชิราวุธ : line.me/R/ti/p/@761arnjw
2. รพ.ค่ายเสนาณรงค์ : line.me/R/ti/p/@798isdno
3. รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร : line.me/R/ti/p/@udu1294d