พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก นางสาวสุภาวดี ทิพย์เจริญ และครอบครัวทิพย์ ร่วมบริจาค “เครื่องผลิตออกซิเจน” จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จำนวนเงิน 29,000 บาท

พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก นางสาวสุภาวดี ทิพย์เจริญ และครอบครัวทิพย์ ร่วมบริจาค “เครื่องผลิตออกซิเจน” จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จำนวนเงิน 29,000 บาท ณ วันที่ 8 กันยายน 2562