“มะเร็งลำใส้ใหญ่ รู้เร็ว รักษาหายได้ และไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 โรงพยาบาลกองทัพบก เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกๆโอกาส
 
ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ