ช่อง 5 ทันข่าว เวลา 15.00 น.ประจำวันที่ 3 มกราคม 2565

ช่อง 5 ทันข่าว เวลา 15.00 น.
ประจำวันที่ 3 มกราคม 2565
 
ปกป้องประชา รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 ตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 “โอไมครอน” รายแรกในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการรักษาผู้ป่วยทันที เดินทางจาก กทม.เพื่อกลับภูมิลำเนา ในห้วงเทศกาลปีใหม่ และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด 19 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR แบบ 3 ยีน ที่อาคารไบโอโมเลกุลาร์ แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก