“ปกป้องประชา คัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้กับครู และนักเรียน ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ดำเนินการออกปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก (Active Case finding) ด้วยรถชีวนิรภัยกองทัพบกให้กับนักเรียน และครูผู้ควบคุม ที่จะมีการสมัครคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์

ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ในการให้โรงพยาบาลกองทัพบกจัดหารถชีวนิรภัย กองทัพบก ในการสนับสนุนรัฐบาลในการเปิดประเทศ และระดมสรรพกำลังในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยใช้รถชีวนิรภัยกองทัพบก ซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เชิงรุกเข้าสถานศึกษาให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (nasopharyngeal swab) เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) หากพบเชื้อ จะมีการดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19

เพื่อป้องกันการลุกลามของเชื้อไวรัส COVID-19 และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้สามารถดำเนินกิจกรรมในการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างทันท่วงที หากพบผู้ติดเชื้อภายในสถานศึกษา

ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ