“พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาพิชัยดาบหัก 7 มกราคม วันน้อมรำลึกวีรกรรมอันกล้าหาญพระยาพิชัยดาบหัก”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 นำโดย พันโท สรารักษ์ ชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำกำลังพล เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาพิชัยดาบหัก และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกอันกล้าหาญ ”พระยาพิชัยดาบหัก” ณ นุสรณีย์พระยาพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

เนื่องจากทุกวันที่ 7 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระคุณและวีรกรรมอันกล้าหาญของพระยาพิชัยดาบหัก ทหารเอกคู่กายของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่กอบกู้เอกราชชาติไทย ด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวต่อสู้กับข้าศึกจนดาบหักคามือ โดยมณฑลทหารบกที่ 35 ได้จัดพิธีบวงสรวงมาอย่างต่อเนื่องทุกปี