“ปกป้องประชา ตรวจเชื้อโควิด 19 ส่งต่อ รักษาประชาชนติดเชื้อโควิด 19 รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ”

 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โรงพยาบาลศูนย์คัดกรอง กองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 35 ดำเนินการให้บริการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 หรือ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR แบบ “One Stop Service” ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเชื้อก็จะสามารถดำเนินการรักษาได้ทันที เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับรักษาโดยเร็ว ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สู่ชุมชน เป็นการดูแลประชาชนแบบครบวงจรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
ศูนย์คัดกอง มณฑลทหารบกที่ 35 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เป็นจุดบริการตรวจหาสารพันธุ์กรรมเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และประชาชนที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (nasopharyngeal swab) เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kid (ATK) หากผลเป็นบวก จะดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักเพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19 โดยมีการดำเนินการตรวจไปแล้วกว่า 5,293 ราย พบเชื้อไปแล้วกว่า 937 ราย
 
 
หากตรวจพบเชื้อ COVID-19 ก็จะนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ทันที หากอาการหนักก็จะสามารถเข้ารับการรักษาที่อาคารผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 (FPCDH Cohort Ward) ได้ทันที แบบครบวงจร สามารถดูแลรักษาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 สู่ชุมชน โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำเทคโนโลยีที่มีอยู่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อที่จะสามารถดูแลรักษาผู้ป่วย และดูแลประชาชน ตลอดจนสามารถดูแลบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะต่อสู้กับมหันตภัยวิกฤตโควิด 19 เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน
 
 
ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ