“ปกป้องประชา ตรวจคัดกรองเชิงรุก ป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ ยกระดับความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19”

 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล จัดตั้งศูนย์บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID -19 เชิงรุก ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก Active case finding ให้กับประชาชนทั่วไป และแม่ค้าในตลาดเทศบาล 3 ป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ในตลาดเทศบาล 3 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ตลาดเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
โดยมีการคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหลัง แบบเชิงรุกการค้นหา Active Case Finding เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kid (ATK) หากผลเป็นบวก จะดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักเพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19 เพื่อการป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ ป้องกันลุกลาม และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความปลอดภัย ประชาชน เนื่องจากหากพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพียงเล็กน้อยก็จะสามารถแพร่กระจายทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นได้ เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อได้ในระยะแรก ก็จะสามารถจัดการแยกผู้ติดเชื้อเพื่อรักษา และสามารถยกระดับการป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ทันท่วงที ตามนโยบายของกองทัพบก
 
 
ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ