“ปกป้องประชา พร้อมดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 รักษาผู้ป่วยที่มารักษายังอาคารผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (FPCDH COHORT WARD) นั้นรักษาจนหายดี และตรวจไม่พบเชื้อ สามารถจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้ จึงทำให้มีศักยภาพในการรับผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้ยังมีผู้ป่วยที่ยังรับการรักษาอยู่อีก 17 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วนั้นได้ขอบคุณทีมแพทย์ที่คอยดูแลรักษาตนมาโดยตลอดจนหายดี พร้อมให้กำลังใจในการรักษาผู้ป่วยต่อไป ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ยังมีศักยภาพ และมีจำนวนเตียงเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส COVID-19 มารักษายังโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นการสนับสนุนโรงพยาบาลในพื่นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา ดูแลจากแพทย์ พยาบาลที่มีศักยภาพ และปลอดภัย ทำให้ดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น เกิดความปลอดภัย และลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน
ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ