“ฝึกปลอดภัย ดูแลใส่ใจ ให้น้องๆห่างไกล COVID-19”

 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 35 มีการจัดพิธีรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2564 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดแพทย์ คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับทหารใหม่ที่จะเข้าประจำการ 1/64 ทุกราย ด้วยวิธี RT-PCR ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 ณ ค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
มีการคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก โดยเจ้าหน้าที่ทุกราย มีการใส่ชุดป้องกันในการคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 รับทหารใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 
 
โดยน้องๆทหารใหม่ที่มีประวัติเสี่ยงสูงจะมีการนำไปสังเกตอาการ ณ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 35 ทั้งหมด 14 วันเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจ ให้กับน้องๆทหารใหม่ และญาติ ในการดูแล และป้องกันอย่างเต็มที่ และเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้การฝึก สิ่งแวดล้อมและสถานที่ โรงนอน ห้องอาหารของหน่วยฝึก จัดแบบ “New Normal” ในสภาวะการแพร่กระจายของเชื่อไวรัส COVID-19 เพื่อพร้อมในการป้องกัน เฝ้าระวังดูแล น้องๆทหารใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง