“ปกป้องประชา เยียวยาจิตใจร่างกาย แม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 35 พร้อมด้วย โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ทหารจิตอาสาพระราชทาน และทีม Smart soldier Strong army มทบ.35 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ม. 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ บ้านของนางประไพ เจริญลาภ ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
 
 
 
โดยชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักได้ให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น และบำบัดดูแลภาวะความเครียดที่เกิดจากการประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมมอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน รวมถึงให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ได้ทำการเก็บสิ่งของ ทำความสะอาด เก็บเศษวัสดุภายในซากบ้านพักอาศัยที่ถูกเพลิงไหม้เพื่อเตรียมการปรับพื้นที่ต่อไป
ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ