“ปกป้องประชา ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก ให้กับประชาชน ในแคมป์คนงานก่อสร้างในค่ายพิชัยดาบหัก”

 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก Active case finding ให้กับประชาชน และแรงงานต่างด้าวในแคมป์คนงานก่อสร้าง ป้องกัน “คลัสเตอร์ใหม่” ณ ค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
โดยมีการคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหลัง เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) แบบเชิงรุกการค้นหา Active Case Finding เพื่อการป้องกันคลัสเตอร์ในแคมป์คนงานก่อสร้าง ป้องกันลุกลาม และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งยังป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปสู่กำลังพล และประชาชนภายนอกอีกด้วย
 
 
เน้นย้ำในการดูแลแคมป์คนงานก่อสร้าง ซึ่งมีทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จัดพื้นที่รับประทานอาหาร พื้นที่ส่วนกลาง การเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงาน ตลอดจนพื้นที่พักผ่อน เนื่องจากหากมีผู้ติดเชื้อเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถแพร่กระจายทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นได้ เนื่องจากภายในแคมป์คนงานก่อสร้างเป็นพื้นที่แออัด มีการทำงานร่วมกัน อาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ง่าย หากสามารถตรวจพบผู้ติดเชื้อได้ในระยะแรก ก็จะสามารถจัดการแยกผู้ติดเชื้อเพื่อรักษา ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสู่ประชาชน และสามารถยกระดับการป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ตามนโยบายของกองทัพบก
เป็นการปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ