“ปกป้องประชา พร้อมสนับสนุน ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทุกๆโอกาส รู้เร็วรู้ไว รักษาได้ ประชาชนห่างไกลโรคมะเร็งลำไส้”

 
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ได้รับหนังสือขอบคุณจากจังหวัดอุตรดิตถ์ จากการที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักสนับสนุนในการตรวจส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยที่พบเลือดแฝงในอุจจาระ จำนวน 462 ราย ในห้วงปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วย จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนให้ประชาชนอายุ 50-70 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราการป่วยสูงได้รับการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และเพื่อลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้ทำการตรวจพบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง หรือก้อนเนื้อที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง 26 ราย พบติ่งเนื้องอกในลำไส้ทั้งหมด 221 ราย
 
 
โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีผลการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระเป็นบวก มีการเก็บสิ่งส่งตรวจโดย อสม. และโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้ทำการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) เพื่อตรวจดูความผิดปกติ หากพบเนื้องอกที่ยังไม่กลายเป็นมะเร็ง หรือเป็นมะเร็งระยะต้น ก็จะสามารถทำการตัดเนื้องอกออกได้ทันที เป็นการป้องกันและรักษามะเร็งในอนาคตได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข โดยการคัดกรองอาการ และประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่แออัดของผู้ป่วย และญาติ ตลอดจนการสวมอุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติงานอีกด้วย
 
 
เป็นการปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ และทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทุกๆโอกาส
เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน