“พร้อมแล้ว ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนในระยะที่ 1 ”

 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์รับวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งแนะนำการลงทะเบียน การเข้าใช้งานระบบจองสิทธิ์ ตลอดจนแนะนำการเตรียมตัวก่อนรับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 มีประชาชนที่ลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมากกว่า 500 รายแล้ว โดยจะมีการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ เพื่อความรวดเร็ว ปลอดภัย ทั่วถึงประชาชนในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
มีการรับลงทะเบียนในการรับวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชน โดยสามารถลงทะเบียนได้ทั้งแบบออนไลน์ ผ่าน Line OA “หมอพร้อม” หรือสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก สำหรับการจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนครั้งนี้ จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างการรักษา โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ส่วนประชาชนทั่วไปให้เริ่มจองวันที่ 1 ก.ค.2564 ทั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน เพื่อให้ได้เข้าใจ การเตรียมก่อนรับ เพื่อความรวดเร็ว ปลอดภัย ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19