“พืชผักราคาถูก ลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19”

 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 นำผลผลิตจากคุ้มนาคา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ออกจำหน่ายให้กับกำลังพล ประชาชนทั่วไป ในราคาถูกเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ Pichai Food Garden โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
โดยมีการนำพืชผักเกษตรอินทรีย์ จากโครงการผักแบ่งปัน คุ้มนาคาโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ออกจำหน่ายให้กับกำลังพล และประชาชนทั่วไปในราคาถูก เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน และลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน และออกมาหาซื้อพืชผักเกษตร ปลอดภัย ไร้สารเคมี เป็นจำนวนมาก