“ผู้บัญชาการทหารบก กรุณาลงนามประกาศชมเชยกำลังพล สังกัด โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ที่ช่วยเหลือประชาชน จากเหตุรถบรรทุกตกเหวลึก”

 
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ประกาศชมเชยกำลังพล สังกัด โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จำนวน 8 นาย จากกรณีให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. พ.อ. สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
2. พ.ต.หญิง ดวงมณี มูลเกษ หน.หอผู้ป่วย รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
3. จ.ส.ท. พงษ์ศิริ นันตา นายสิบพยาบาล ผตร.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
4. จ.ส.ท. โสภณ มะตัน นายสิบช่างอาวุธ มว.พล.สร.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
5. ส.ต.หญิง บงกช บุญอาจ ผช.พยาบาล ผพย.รพ.ค่ายพิชัยดายหัก
6. พลฯ เฉลิมชมน์ คำเฉย พล.สร.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
7. พลฯ ภุชงค์ พรมวัง พล.สร.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
8. พลฯ กำชัย แผลติตะ พล.สร.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
 
 
 
จากกรณี เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 64 พ.อ. สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ ปภ.จว.อ.ต. ว่ามีประชาชนขับรถยนต์บรรทุกพ่วง 18 ล้อ เสียหลักตกลงข้างทางเหวลึก ประมาณ 30 เมตร ระดับความชัน 45 องศา บนถนนหมายเลข 11 บริเวณทางขึ้นเขาพลึง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ ศบภ.มทบ.35 จึงได้รายงานให้ พล.ต. สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ ผบ.มทบ.๓๕/ผอ.ศบภ.มทบ.35 ทราบ พล.ต. สัณธวัฒน์ฯ จึงได้สั่งการให้ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดปฏิบัติการกู้ชีพ ศบก.มทบ.35 ชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง (Rope rescue) ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยกู้ภัยหมอนไม้อุตรดิตถ์ พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ จำนวน 2 คน เป็นสามีภรรยา จึงได้ทำการใช้เครื่องมือตัดถ่างเพื่อนำผู้บาดเจ็บออกมาจากรถ และลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้ง 2 คน เคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุ สำหรับผู้บาดเจ็บคนแรกเป็นผู้หญิง (ภรรยา) รู้สึกตัว มีอาการแน่นหน้าอก แขนซ้ายผิดรูป และผู้บาดเจ็บคนที่สอง (สามี) รู้สึกตัว มีแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้า ขาซ้ายผิดรูป ชุดกู้ชีพขั้นสูง (ALS) ของ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ได้นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่ง รพ.อุตรดิตถ์ เพื่อให้การรักษาพยาบาลต่อไป ปัจจุบัน ผู้ประสบอุบัติเหตุทั้ง 2 คน ปลอดภัย
ทางกองทัพบก พิจารณาเห็นว่าการที่ พ.อ. สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหักพร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย จำนวน 8 นาย ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้
โดยได้จัดชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง (Rope Rescue) ที่มีทักษะความชำนาญที่จะเข้าถึงผู้ประสบเหตุ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่ยากลำบาก และเข้าถึงได้ยาก ซึ่งผ่านการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อที่จะพร้อมช่วยเหลือประชาชนนั้น เป็นการแสดงถึงการเป็นทหารของประชาชนที่พร้อมเคียงข้างและช่วยเหลือประชาชนในทันที และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กองทัพบก ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกำลังพลของ ทบ. ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการทำความดีต่อไป