“วางแผน เตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อประชาชน”

 
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 พลตรี สัณธวัตน์ วงศ์วัฒนะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 พร้อมด้วย นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ประชุมวางแผนจัดตั้ง “โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์” เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
มีการประชุม วางแผน ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 หากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถรองรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้จำนวน 100 เตียง และมีศักยภาพสามารถขยายได้ถึง 200 เตียง โดยปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่จะเป็นโรงพยาบาลสนามที่พร้อมรองรับ และดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อไป