พร้อมรับทุกสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน”

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 พลตรี สัณธวัตน์ วงศ์วัฒนะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกับกำลังพลที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 2 นาย ที่กลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตรวจเลือกทหาร จังหวัดเชียงใหม่ และให้กำลังใจให้กับแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ที่ปฏิบัติหน้าที่คอยดูแลรักษา ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (FPCDH COHORT WARD) โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย และให้กำลังใจทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 และผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 พร้อมที่จะดูแลประชาชน ตลอดจนสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป