ช่อง 5 ทันข่าว เวลา 12.00 น.ประจำวันที่ 8 มกราคม 2565

ช่อง 5 ทันข่าว เวลา 12.00 น.
ประจำวันที่ 8 มกราคม 2565
 
ศบค.19 มทบ.35 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ดำเนินการออกปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก (Active Case finding) ด้วยรถชีวนิรภัยกองทัพบกให้กับพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. กว่า 3 แห่ง และประชาชนทั่วไป ที่มาใช้บริการ ตลอดจนประชาชนที่กำลังเดินทางมาแวะพัก