“ปกป้องประชา มอบรถเข็น พร้อมให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และจิตอาสาพระราชทาน มอบรถเข็น และให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก พร้อมทั้งให้กำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
มีการมอบรถเข็น 3 ล้อ และมีการให้บริการตรวจโรคเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ผลิตโดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลาย ช่วยลดการเกิดแผลกดทับ ลดการนั่งผิดท่า ลดการยึดตัวของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเนื้อเยื่อ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19